ONTLASTINGONDERZOEKEN


Basisscreening darm

Dit ontlastingonderzoek geeft informatie over de volgende zaken:
• PH waarde van de darmen
• toestand van de darmflora
• aanwezigheid van schimmels en gisten
• vertering van vetten, eiwitten en koolhydraten
• immuniteit sliimvliezen darm
• darmontstekingen
• leaky gut
• virulente factoren, aanvallers in de darm
• voedingsallergie

Met deze uitslag en de anamnese kan er een op maat gemaakt therapievoorst-el worden opgesteld.

Parasitologie TFT Triple feces test

Parasieten komen over de gehele wereld voor, dus niet alleen in de warme landen maar ook in de Midden- en Noord-Europese gebieden.
Veel chronische aandoeningen kunnen door deze eencellige organismen bevorderd worden c'q' het genezingsproces kan erdoor worden belemmerd.
Parasieten veroorzaken chronische ontstekin-gen en grijpen in het metabolisme van de gastheer in en kunnen voor veel klachten zorgen.

Tumor M2-PK test

De Tumor M2-pK (ontlastings) test, is een test om vroegtijdig darmkanker op te sporen. De meting is niet afhankelijk van het aantonen van occult bloed in de ontlasting. Kanker: hoe sneller ontdekt, hoe groter de kans op genezing. De Tumor M2-pK test toont een stofje aan, dat met name door tumorcellen afgescheiden wordt. Dit stofje is een speciale vorm van het enzym pyruvaat kinase.
Pyruvaat kinase speelt een belangrijke rol bij de splitsing van suiker en brandstof (glycolyse) en komt in elke lichaamscel voor. cellen met een abnormaal snelle groei zoals kankercellen zorgen voor het omzetten van pyruvaat kinase in een andere vorm, namelijk de M2-pyruvaat kinase (M2-PK). Dit stofje is dan ook in een veel hogere concentratie terug te vinden in de ontlasting bij darmkanker.

URINEONDERZOEK


Indician Skatol

lndican en Skatol zijn afualstoffen die in de urine terecht komen als het aminozuur tryptofaan onvoldoende wordt afgebroken door bacterieën in de darmen. Een verhoogd gehalte aan deze afbraakproducten is een aanw'rjzing voor een rotting veroorzakende dysbiotische microbiota in het ileum (dunne darm). Dit noemt men het small Bowelovergrowth syndrome (sBoG-syndroom).

Men heeft dan de volgende klachten:
• bovenbuikklachten
• ernstige vermoeidheid
• hoofdpijn
• diarree
• opgeblazen buik of opgebtazen gevoel vooral na het eten van een koolhydraatrijke maaltlijd.
• opboeren
• winderigheid
Het onderzoek vindt plaats via de urine.


Waterstofademtesten

Dit onderzoek geeft duidelijke informatie over de darmfunctie, vooral over de mogelijkheid om suikers uit de voeding op te nemen. Er zijn verschillende waterstofademtesten. Met de waterstofademtest glucose kan een eventuele bacteriële overgrowth in het duodenum en het jejunum worden aangetoond.• Met de drie andere waterstofademtesten kunnen intoleranties en allergieën ten opzichte van respectievelijk lactose, fructose en sorbitol aangetoond worden

Meer informatie over darmtherapie:

Spijsvertering
Darmtherapie